ضمانت طلایی

ضمانت طلایی
 0

کارت طلایی

چرا کارت طلایی هما سرویس ؟

هما سرویس بعنوان اولین شرکت خصوصی در زمینه خدمات پس از فروش در سطح کشور توانسته است خدمات مربوط به پنل تلویزیون های ضمانت شده را به مشتری ها ارائه دهد.
دارندگان کارت طلایی هما سرویس از "خدمات تعویض" شرکت هما سرویس بهره مند می گردند. برای اطلاع دقیق از خدمات تعویض با شماره 54172 تماس حاصل فرمایید.