تلویزیون

شرایط ضمانت تلوزیون های هما سرویس

شرایط ضمانت تلوزیون:

قطعات یدکی در مدت ضمانت فقط یک بار بصورت رایگان تعویض میشود.

مدت ضمانت دستگاه ها بعد از تاریخ نصب و راه اندازی توسط تماینده شرکت محاسبه خواهد کرد

پنل در هیچ دستگاهی شامل ضمانت نمی باشد

جابجایی شکستگی، آتش سوزی، نوسانات برق شامل ضمانت نمی باشد.

حمل دستگاه در مدت زمان ضمانت برای تعمییر به عهده خریدار می باشد.

ضمانت نامه زمانی معتبر هست که دارای مهر / هولوگرام هما سرویس بوده و توسط تکنسین ها و متخصصین این شرکت نصب و راه اندازی شده باشد.

مسئولیت حفظ و نگهداری کارت ضمانت صرفاً به عهدۀ خریدار می باشد و در صورت موجود نبودن کارت ضمانت خدمات بصورت رایگان انجام نمی پذیرد و هرگونه خدمات با دریافت هزینه انجام خواهد شد.
کارت ضمانت متعلق به مالک دستگاه بوده و بایستی نزد مالک دستگاه نگهداری شود و فقط کوپن نصب رایگان موجود در دفترچه پس از نصب به نماینده تعلق خواهد داشت.

نکات:

هزینه ایاب ذهاب دستگاه به عهده مشتری می¬باشد.
هزینه هرگونه عملیاتی خارج از موارد ذکر شده به عهدۀ خود مشتری می باشد

مسئولیت حفظ و نگهداری کارت ضمانت صرفاً به عهدۀ خریدار می باشد و در صورت موجود نبودن کارت ضمانت خدمات بصورت رایگان انجام نمی پذیرد و هرگونه خدمات با دریافت هزینه انجام خواهد شد.
کارت ضمانت متعلق به مالک دستگاه بوده و بایستی نزد مالک دستگاه نگهداری شود و فقط کوپن نصب رایگان موجود در دفترچه پس از نصب به نماینده تعلق خواهد داشت.

مواردی که شامل ضمانت نمی باشد:
چنانچه نحوه انشعاب، کنتور برق و همچنین نحوۀ اتصال دستگاه به کنتور برق ساختمان (سایز کابل و ظرفیت فیوز) طبق استاندارد اداره برق و شرکت سازنده نباشد ضمانت موتور و قطعات ابطال خواهد شد.
نصب دستگاه توسط افراد متفرقه و غیر مجاز
نصب دستگاه در محل غیر استاندارد و آلوده به مواد شیمیایی و اسیدی که باعث خوردگی و پوسیدگی قطعات دستگاه می شود.
دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه (افرادی به غیر از نمایندگان مجاز خدمات مشتریان هما )
دستکاری، مخدوش یا کنده شدن دفترچه ضمانت، برچسب هولوگرام روی دستگاه یا شماره سریال و پلاک مشخصات دستگاه
بدنه، قاب، کلید، ریموت کنترل و سایر قطعات ظاهری، شکستگی بطور کلی، عدم دقت در استفاده و نگهداری و همچنین خرابی های ناشی از حمل و نقل دستگاه
حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی و زلزله و سیل و
هزینه ایاب و ذهاب جهت تعمیرات به عهدۀ مشتری می باشد