استخدام در هما سرویس

شرکتهما سرویس در نظر دارد در راستای ارائه خدمات پس از فروش و تحقق برنامه های راهبردی خود از واجدین شرایط برای انجام فعالیت هایخود استفاده کند.
نوع همکاریاطلاعات تماس